دیشب شب یلدا بود.
مثل هر شب دیگه ای گذشت رو رفت پی کارش تا سال آینده که باشیم یا نباشیم تا اون رو به چشم ببینیم.
دلم همچین یلدایی می خواد.البته با اون قلیان کشیدن مخالف هستم.
حالا همه گوشی به دست و سرشون توش. حتی دقیقه ای چشم برنمیدارن که آدم رو نگاه کنن!