این دو نفر عشق من هستن. هر وقت ویدئوهای اونها رو می بینم کلی شاد میشم.

اون وقت من...

لینک