گاهی تو زندگی فرصتی پیش میاد برای تغییر، برای اینکه شرایطی که داری رو عوض کنی به سوی بهتر شدن، برای رهایی از وضعیت بدی که توش قرار گرفتی.

ولی این کار رو نمی کنی. چرا؟ چون فکر می کنی زمان کافی برای این کار داری!