حسین میگه چطور با هم باشیم؟ دوستی با مزایا (سافت) یا دوست خالی یا کلاً با هم باشیم و دائمی؟

منم گفتم بیا مدتی مثل دوران نامزدی با هم باشیم بصورت آزمایشی. بذار زود تصمیم نگیریم.

بدون تردید مسئولیت محدودیت به دنبال خواهد داشت و یکسری چیزها پررنگ و برخی چیزهای دیگه کمرنگ خواهند شد. 

نظر من دوستی با مزایا هست. با هم بودن بدون سـکـس. چون اون میگه دوست دارم باکره بمونم. ولی خوب من که باکره نیستم و در دوستی نیاز به سـکـس هم دارم.

البته همون سافت (بوسیدن و ارضـا کردن هم) برای من از خودِ سـکـس با ارزش تر هست.

خوبی کار این هست که چند روز یکبار همو میبینیم و هی حرف میزنیم. دست در دست. مثل امروز. ولی چون دندانپزشکی رفته بودم و اثر داروها و آمپول تو دهنم بود نشد ببوسمش و معذرت خواهی کردم.

دوستش دارم اونم منو دوست داره حتی بیشتر از من.

kiss