انتظار داره از اون اول صبحی که از خواب بیدار میشم بشینم با اون چت کنم تا شب که میرم تو رختخواب!

دیگه حتی کارهای شخصی خودم رو نمیتونم انجام بدم. تا حرفی هم میزنی قهر میکنه.

دیشب داشتم مقال میخوندم میگه چکار میکنی میگم دارم مقال میخونم. زودی قهر میکنه میره.

عزیزم قرار نیست من بخاطر تو عوض بشم یا تو بخاطر من. یا تو از زندگیت بزنی برای من و برعکس.

بودن با هم باید طوری باشه که هیچ کدام از طرفین زیان نبینن.

نه دیگه میتونم کتاب بخونم. نه میتونم مقاله بخونم. نه میتونم فیلم و سریال ببینم. این که نشد.

امشب باهاش حرف میزنم. 

جنگ اول به از صلح آخر.