یکی نوشته بود:

"یکی از اتفاقات وحشتناک زندگی، غریبه شدن آدم‌ها با همدیگه‌ست.

گذر زمان به تدریج و موریانه‌وار همه‌ی ما رو تغییر می‌ده، یه دفعه چشم باز می‌کنی و می‌بینی نزدیک‌ترین آدم بهت، حالا غریبه‌ست و تو اصلن نمی‌شناسیش. و این هولناکه."

...

حالا این اتفاق واسه من افتاده. نه خودم رو میشناسم و نه خانواده م رو.