نظرتون در مورد نگهداری از سالمند در تهران چی هست؟

به نظر خودم هم حقوق خوبی داره، هم تو خونه هستی، هم بهت غذا میدن.