بهترین راه برای اینکه کسی رو عذاب بدید این هست که نشون بدید شاد و خندان هستید و همه چیز رو به راه.

هیچ چیز اندازه ی شادی شما نمیتونه دیگران رو عذاب بده.

خودم دارم کم کم این رو تست میکنم. داره جواب میده.

پس در مقابل کسی که چشم دیدن شما رو نداره خنده بر لب آورده و شادی کنید.

laugh