مطلبی در تیر ۱۳۹۹ ثبت نشده است
ما را نه غم دوزخ است نه حرص بهشت. گر جهنم میروی مردانه رو.
موضوعات
پیوندهای روزانه